O Nas

Stowarzyszenie RIO od 2022r. prowadzi intensywne działania dotyczące propagowania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży. W 2022r. organizacja pozyskała teren od Gospodarstwa Wody Polskie oraz samorządu Gminy Górno. Działania te pozwoliły w zaledwie kilka miesięcy przygotować bazę żeglarską spełniającą wysoki standard z której korzystają również mieszkańcy okolicznych gmin. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy edukowani są nie tylko z teorii żeglarskiej, ale również przepisów, zasad rywalizacji fair-play czy pracy w zespole.
Z przeprowadzonej analizy potrzeb wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów wynika, iż dotychczasowy brak oferty żeglarskiej dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym Cedzyna wpływał negatywnie na rozwój tej dyscypliny sportowej w tym na zainteresowanie.

W pierwszym roku funkcjonowania bazy żeglarskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie RIO z zajęć skorzystało ponad 60 dzieci w wieku 6-15lat, co wskazuje, iż podejmowane przez stowarzyszenie działania w zakresie żeglarstwa są skuteczną i oczekiwaną alternatywą dla mieszkańców okolicznych gminy. Alternatywą, która rozwija fizycznie i intelektualnie, uczy współdziałania i pracy w grupie oraz działa wychowawczo stając się jednocześnie prawdziwym hobby. Cykliczność prowadzenia zajęć żeglarskich, daje również uczestnikom możliwość współzawodnictwa w ramach wyjazdowych zawodów żeglarskich co podniesie prestiż dyscypliny w regionie.

Piotr Kapuściński – Koordynator funkcjonowania bazy „Żagle Cedzyna”

Jachtowy Sternik Morski

Morski Sternik Motorowodny

Robert Majewicz – instruktor żeglarstwa

Jachtowy Sternik Morski

Morski Sternik Motorowodny

Sędzia Żeglarski II klasy

Trener/Instruktor Żeglarstwa

Żeglarstwem interesuje się od 1985  w tym instytucjonalnie w Kielcach od 1986.

Od 1986 roku zaangażowany w działaniach następujących organizacji Żeglarskich działających na terenie miasta i regionu:

Drużyna Żeglarska Bryza przy ZSE w Kielcach, Klub Turystyki Wodnej Mewa; Bosmanat Sportowy Zalew Kielce przy Kieleckim Okręgowym Związku Żeglarskim, Kielecki Okręgowy Związek Żeglarski, Kielecka Drużyna Żeglarska „Wiatr” przy SP 19 w Kielcach, Zespół Pilota Chorągwi ZHP w Kielcach, Yacht  Klub Świętokrzyski, WOPR Kielce, Świętokrzyski Związek Żeglarski, Klub Morski Horn Kielce, Uczniowski Klub Sportowy Zalew Kielce, Żagle Cedzyna.

Uczestnik zajęć Akademii Rozwoju Trenera PZŻ
Uczestnik Disabled Sailing – Polish Cup 2020,2021,2022 – Górki Zachodnie, Mrągowo – zawodnik.
Praca instruktorska od 1987 roku – szkolenia żeglarskie dla wielu klubów żeglarskich i organizacji.
1988-1990 – praca instruktorska z zawodnikami sekcji sportowej KDŻ Wiatr działającej przy Kieleckim Okręgowym Związku Żeglarskim
Od 2006 praca instruktorska/trenerska z zawodnikami klasy „Optymist” .
Udział w programach „Nivea Błękitne Żagle” (2006-2012) i PolSailing do 2021

Piotr Kozłowski – wsparcie merytoryczne, fundraising

Sternik jachtowy